Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, a to nad rámec konkrétního výběrového řízení, za účelem budoucí komunikace ohledně vhodných pracovních příležitostí a případného učinění pracovní nabídky v rámci skupiny GMF Aquapark Prague, a.s. a dalších společností, které mají s GMF Aquapark Prague, a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb. Na základě tohoto dobrovolného a svobodně uděleného souhlasu bude společnost GMF Aquapark Prague, a.s., IČO: 276 42 127 , sídlo: Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. (dále jen „GMF Aquapark Prague, a.s.“) a další správci zpracovávat mé osobní údaje, které jim budou v souladu s účelem dle předchozího odstavce poskytnuty do databáze systému GMF Aquapark Prague, a.s. Do systému GMF Aquapark Prague, a.s., ve kterém budou uloženy mé osobní údaje mají kromě GMF Aquapark Prague, a.s. přístup i další společnosti v rámci skupiny SPGroup, a.s. a společnosti, které mají s SPGroup,a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny. Společnost GMF Aquapark Prague, a.s. a další společnosti ve smyslu předchozího odstavce budou v závislosti na konkrétních okolnostech a v mezích tohoto souhlasu působit v roli tzv. správce osobních údajů. Tento souhlas uděluji na dobu 4 let. Zaškrtnutím potvrzuji, že jsem se v dokumentu ,,Informace o zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů“ seznámil/a s kompletní informací o zpracování, a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.